DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Lucht

DCMR geeft overheden advies over luchtkwaliteit en voert geur- en emissiemetingen uit. We beschikken over een eigen luchtmeetnet. Ook overheden buiten het werkgebied van DCMR kunnen bij ons terecht.

Producten en diensten

Luchtkwaliteitskaarten

De DCMR vertaalt luchtkwaliteitsgegevens tot overzichtelijke kaarten op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Luchtmetingen

De DCMR meet de luchtkwaliteit op diverse locaties in Zuid-Holland. Metingen geven een nauwkeurig beeld van de verandering van de luchtkwaliteit op een locatie.

Opsporen van VOS-bronnen

Controles van opslagtanks met een VOS-camera (Vluchtige Organische Stoffen).

Advies voor GGD

Advies aan GGD op het gebied van luchtkwaliteit. In samenwerking met de GGD worden de effecten van luchtvervuiling op de gezondheid vastgesteld.

Publicaties

Inventarisatie en vergelijking jaaremissies

Actueel overzicht van de totale emissies naar de lucht van de grote bedrijven in het Rijnmondgebied over de afgelopen jaren.

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Lucht in cijfers 2017

Rapportage van de gemeten concentraties in het Rijnmondgebied in 2017

Ultra fijnstof ter gelegenheid van het nieuwe jaar?

De jaarwisseling gaat elk jaar gepaard met een flinke piek fijn stof, hoe klein zijn die deeltjes eigenlijk?

Projecten

Opzetten milieudienst in Sohar

De haven van Sohar kent een belangrijke uitbreiding. Het Rotterdamse Havenbedrijf (deels eigenaar) wil dat de bedrijven in deze haven voldoen aan vergelijkbare milieueisen als in de Rotterdamse havens, en met een vergelijkbare onafhankelijkheid.

E-Nose Programma Rijnmond

Het E-Nose programma Rijnmond beschrijft de toepassingsgebieden waarvoor E-noses kunnen worden ingezet. E-noses (elektronische neuzen) zijn compacte instrumenten, waarmee zowel op een vaste plek als mobiel de veranderingen in de luchtkwaliteit kan worden gemeten. Ook geeft het programma inzicht in de randvoorwaarden en aandachtspunten bij het mogelijk uitrollen van een E-nose netwerk in de regio Rijnmond.

NSL Monitoring

De DCMR verzorgt de actualisatie van gegevens in de NSL Monitoringstool in opdracht van gemeenten en de provincie Zuid-Holland binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Emissies Noordzeeschepen

In dit Europese project, Clean North Sea Shipping, worden maatregelen ontwikkeld voor schepen, havens en de omgeving van havens om uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuilende stoffen te verminderen. Zo kan de goede positie van de Noordzeehavens behouden blijven.

Nieuwsberichten

Meet u binnenkort de luchtkwaliteit in uw buurt?

Provincie Zuid-Holland

Wilt u met eigen ogen zien hoe de luchtkwaliteit bij u in de tuin of op het balkon is? Meld u dan gratis aan bij uw gemeente als meter van luchtkwaliteit!

Smog door ozon

Nederland

Ook vandaag en morgen is er in de lucht smog door ozon. Morgen zal lokaal de luchtkwaliteit 'slecht' zijn in de randstad.

Naar een landelijk verbod op varend ontgassen

Nederland

Sinds 2015 geldt in de provincie Zuid-Holland een verbod op varend ontgassen van benzeen. Dat zal landelijk beleid worden. Om dat te bereiken werd maandag de Taskforce Varend ontgassen opgericht.

Bezoek leden Klankbordgroep Rozenburg aan DCMR

Rozenburg

Donderdag 22 maart bezochten Loek Jansen en Joop Mookhoek uit Rozenburg de DCMR. Aanleiding was de toekomst van de geluidmast in Rozenburg. Ook wilden Loek en Joop meer weten over de meldkamer en het luchtmeetnet. Het bezoek was een wederzijds genoegen.