DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Lucht

DCMR geeft overheden advies over luchtkwaliteit en voert geur- en emissiemetingen uit. We beschikken over een eigen luchtmeetnet. Ook overheden buiten het werkgebied van DCMR kunnen bij ons terecht.

Producten en diensten

Luchtkwaliteitskaarten

De DCMR vertaalt luchtkwaliteitsgegevens tot overzichtelijke kaarten op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Luchtmetingen

De DCMR meet de luchtkwaliteit op diverse locaties in Zuid-Holland. Metingen geven een nauwkeurig beeld van de verandering van de luchtkwaliteit op een locatie.

Opsporen van VOS-bronnen

Controles van opslagtanks met een VOS-camera (Vluchtige Organische Stoffen).

Advies voor GGD

Advies aan GGD op het gebied van luchtkwaliteit. In samenwerking met de GGD worden de effecten van luchtvervuiling op de gezondheid vastgesteld.

Publicaties

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Lucht in cijfers 2018

Rapportage van de gemeten concentraties in het Rijnmondgebied in 2018.

Inventarisatie en vergelijking jaaremissies

Actueel overzicht van de totale emissies naar de lucht van de grote bedrijven in het Rijnmondgebied over de afgelopen jaren.

Lucht in cijfers 2017

Rapportage van de gemeten concentraties in het Rijnmondgebied in 2017

Projecten

Opzetten milieudienst in Sohar

De haven van Sohar kent een belangrijke uitbreiding. Het Rotterdamse Havenbedrijf (deels eigenaar) wil dat de bedrijven in deze haven voldoen aan vergelijkbare milieueisen als in de Rotterdamse havens, en met een vergelijkbare onafhankelijkheid.

We-nose netwerk

In het Rijnmondgebied is een netwerk van ruim 250 elektronische neuzen (e-noses) geïnstalleerd: het we-nose netwerk. Een e-nose is een compact instrument dat veranderingen in de luchtkwaliteit registreert. Het netwerk werkt als een early warning systeem, dat ongewenste geuruitstoot of gevaarlijke gassen door bedrijven of schepen zo snel mogelijk ontdekt.

NSL Monitoring

De DCMR verzorgt de actualisatie van gegevens in de NSL Monitoringstool in opdracht van gemeenten en de provincie Zuid-Holland binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Emissies Noordzeeschepen

In dit Europese project, Clean North Sea Shipping, worden maatregelen ontwikkeld voor schepen, havens en de omgeving van havens om uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuilende stoffen te verminderen. Zo kan de goede positie van de Noordzeehavens behouden blijven.

Nieuwsberichten

Camera’s registreren schadelijke dampen bij tankstations

Provincie Zuid-Holland

In 2018 controleerde de DCMR tankstations op de emissie van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) tijdens de bevoorrading van tankstations.

Tweede prijs voor www.luchtmeetnet.nl

Nederland

www.luchtmeetnet.nl wint tweede prijs voor beste API van de overheid.

Inwoners Rijnmond meten stikstofdioxide

Meerdere wijken

Deze week startte het project Samen Meten, waarin 225 bewoners van het Rijnmondgebied een jaar lang zelf stikstofdioxide gaan meten.

Meer fijnstof door vuurwerk

Provincie Zuid-Holland

De pieken fijnstof rond de jaarwisseling waren veel hoger dan de afgelopen jaren. Rond 2.00 uur waren de fijnstof concentraties weer gedaald naar het normale niveau.