DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Lucht

DCMR geeft overheden advies over luchtkwaliteit en voert geur- en emissiemetingen uit. We beschikken over een eigen luchtmeetnet. Ook overheden buiten het werkgebied van DCMR kunnen bij ons terecht.

Producten en diensten

Luchtkwaliteitskaarten

De DCMR vertaalt luchtkwaliteitsgegevens tot overzichtelijke kaarten op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Luchtmetingen

De DCMR meet de luchtkwaliteit op diverse locaties in Zuid-Holland. Metingen geven een nauwkeurig beeld van de verandering van de luchtkwaliteit op een locatie.

Opsporen van VOS-bronnen

Controles van opslagtanks met een VOS-camera (Vluchtige Organische Stoffen).

Advies voor GGD

Advies aan GGD op het gebied van luchtkwaliteit. In samenwerking met de GGD worden de effecten van luchtvervuiling op de gezondheid vastgesteld.

Publicaties

Register Monitoring en Omgevingsinformatie

In het MOI-register (Monitoring & Omgevingsinformatie) vindt u informatie over de staat van de leefomgeving en de factoren die de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloeden.

Inventarisatie en vergelijking jaaremissies

Actueel overzicht van de totale emissies naar de lucht van de grote bedrijven in het Rijnmondgebied over de afgelopen jaren.

Lucht in cijfers 2019

Jaarverslag luchtmeetnet DCMR over 2019

Eindrapport burgermeetproject Rijnmond 2019

Eindrapport van burgermeetproject met Palmesbuisjes in het kader van 50 jaar luchtmeetnet DCMR.

Projecten

Opzetten milieudienst in Sohar

De haven van Sohar kent een belangrijke uitbreiding. Het Rotterdamse Havenbedrijf (deels eigenaar) wil dat de bedrijven in deze haven voldoen aan vergelijkbare milieueisen als in de Rotterdamse havens, en met een vergelijkbare onafhankelijkheid.

We-nose netwerk

In het Rijnmondgebied is een netwerk van ruim 250 elektronische neuzen (e-noses) geïnstalleerd: het we-nose netwerk. Een e-nose is een compact instrument dat veranderingen in de luchtkwaliteit registreert. Het netwerk werkt als een early warning systeem, dat ongewenste geuruitstoot of gevaarlijke gassen door bedrijven of schepen zo snel mogelijk ontdekt.

NSL Monitoring

De DCMR verzorgt de actualisatie van gegevens in de NSL Monitoringstool in opdracht van gemeenten en de provincie Zuid-Holland binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Emissies Noordzeeschepen

In dit Europese project, Clean North Sea Shipping, worden maatregelen ontwikkeld voor schepen, havens en de omgeving van havens om uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuilende stoffen te verminderen. Zo kan de goede positie van de Noordzeehavens behouden blijven.

Nieuwsberichten

DCMR adviseert de Commissie-Remkes in stikstofproblematiek

Provincie Zuid-Holland

Vandaag, maandag 8 juni, presenteert de Commissie-Remkes haar eindrapport over de aanpak van het stikstofprobleem aan de Tweede Kamer. DCMR heeft de Commissie geadviseerd over de mogelijkheden binnen de industrie.

Is de invloed van sociale beperkingen op de luchtkwaliteit ook in Nederland te zien?

Rotterdam

De afgelopen tijd waren er in de media verschillende berichten over de afname van luchtvervuiling in China en in Italië door de economische gevolgen van de corona crisis. Ook hier komt de vraag, is dat ook in Nederland al te zien? Ja en nee.

Gevolgen coronacrisis voor de luchtkwaliteit

Provincie Zuid-Holland

Door de maatregelen van ‘sociale isolatie’ sinds 12 maart en met name per 16 maart komt het land grotendeels tot stilstand. Bij minder activiteit verbetert de luchtkwaliteit.

Vernieuwde website laat luchtkwaliteit in eigen omgeving zien

Nederland

De website www.luchtmeetnet.nl is vernieuwd. Gebruikers kunnen nu in één oogopslag zien hoe de luchtkwaliteit in hun eigen omgeving is. En wat de verwachting is voor de volgende dag.