DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Melding of vergunning

Als u een bedrijf start of in een bestaand bedrijf bepaalde veranderingen doorvoert, krijgt u in veel gevallen te maken met milieuvoorschriften. Soms heeft u een vergunning nodig, soms is een melding voldoende. We proberen u hierbij zo goed mogelijk te helpen.

Milieuregels voor ondernemers staan beschreven in het Activiteitenbesluit. Hieronder vallen regels om geur- en geluidsoverlast te voorkomen, maar bijvoorbeeld ook regels voor omgang met afvalstoffen en afvalwater. Op grond van het Activiteitenbesluit hebben de meeste midden- en kleinbedrijven (MKB) voldoende aan het doen van een melding. Complexere bedrijven hebben vaak een omgevingsvergunning nodig. Via de Vergunningscheck op het omgevingsloket kunt u direct nagaan wat in uw situatie nodig is.