DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Meldingen en formulieren.

Bureau Bodem
Hieronder start u een melding of aanvraag beoordeling voor bureau Bodem DCMR, bevoegd gezag Wbb voor de gemeente Rotterdam en Provincie Zuid-Holland (Rijnmondgebied en Goeree-Overflakkee, exclusief Schiedam) of voor een advies bij een bouwvergunning (voor gemeente Rotterdam en Rijnmondgemeenten).

BUS melding
Beschikking WBB
Advies/ beoordeling
WM-Beoordeling
Machtigingsformulier Wet bodembescherming

De formulieren en de bijbehorende documenten in de Cryptshare link komen binnen bij info@dcmr.nl (Recordsmanagement) en worden daar op onderwerp van de melding of aanvraag verdeeld naar de Procesondersteuners van de betreffende bureaus.

Formulieren voor de gemeente Schiedam vindt u op hun website.
In Schiedam verzorgt de afdeling Milieu van de gemeente zelf de uitvoering van de bodemtaken.

Hieronder vindt u links naar overige, minder gangbare documenten:

Handhaving (Toezicht)
Hieronder start u de formulieren voor bureau Toezicht bodem DCMR. Deze zijn om aan de meldingsverplichtingen tijdens de uitvoering van bodemsaneringen te voldoen of kenbaar te maken dat u graafwerkzaamheden verricht in niet-ernstige bodemverontreinigingen.
Deze meldingen komen binnen bij handhavingbodem@dcmr.nl en meldingrkg@dcmr.nl voor verwerking en planning van de toezichtacties.

Deze zijn voor alle vijftien gemeenten in het Rijnmondgebied.

Startmelding (deel)sanering
Einde/einddieptemelding
Melding wijzigingen/ afwijkingen
Melding niet-ernstig
Richtlijn Kleinschalig Grondverzet