DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Meldingen en formulieren

Voor meldingen over bodemsanering (en subsidieregelingen op dit gebied) en hergebruik van grond, bagger en bouwstoffen heeft u formulieren nodig. Deze formulieren dient u digitaal in te sturen, samen met de benodigde bijlagen in PDF-formaat.    

Voor meer informatie over bodemmeldingen adviseren we u eerst de informatiepagina’s te bezoeken onder Bedrijven en bodem. Voor een saneringsmelding kunt u direct het formulier downloaden voor alle 15 gemeenten in het Rijnmondgebied: 

Onderstaande formulieren zijn voor de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland (Rijnmondgebied en Goeree-Overflakkee). Formulieren voor de gemeente Schiedam vindt u op hun website. In Schiedam verzorgt de afdeling Milieu van de gemeente zelf de uitvoering van de bodemtaken.

Algemene richtlijnen en tips bij het insturen van deze formulieren:

  • Lees voor het invullen van de formulieren zorgvuldig de toelichting.
  • Scan de benodigde documenten en sla ze op als PDF, bij voorkeur als ‘searchable PDF’.
  • Maak voor elk rapport een apart PFD-document aan en voeg meerdere rapporten samen in een zip-bestand.
  • Bodemgegevens moeten worden aangeleverd in XML-formaat, conform de LIB dataset Uitzonderingen hierop staan beschreven in het webformulier
  • Bijlagen groter dan 13,3 MB kunnen niet worden verstuurd met het webformulier. Deze kunt u uploaden via de veilige omgeving van Cryptshare.

Nieuwsberichten

Meldingen thermisch gereinigde grond voorlopig niet geaccepteerd

Provincie Zuid-Holland

DCMR accepteert voorlopig geen meldingen waarbij thermisch gereinigde grond op basis van reguliere productcertificaten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit worden gemeld.

Veilig bestanden versturen aan de DCMR veranderd

Provincie Zuid-Holland

Sinds deze maand gebruiken we voor het ontvangen en verzenden van grote bestanden én vertrouwelijke bestanden een secure file transfer van Cryptshare.