DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Milieumelding indienen

Met milieumeldingen over een bedrijf in het Rijnmondgebied of op Goeree-Overflakkee, kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij onze meldkamer.

U kunt milieumeldingen op twee manieren indienen:

Wat kunt u bij ons melden?

  • Bijzondere overlast van vliegtuiglawaai (Kijk op de website van Rotterdam The Hague Airport voor vluchten met risico op extra overlast.)
  • Geluidsoverlast van horeca of evenementen (Kijk op www.verlaatje.nl/rss voor bedrijven met een tijdelijke ontheffing van sluitingstijd of geluidsnormen.)
  • Stank-, stof-, licht- of geluidsoverlast van bedrijven
  • Vermoedens van bodemverontreiniging.

Overlast die u elders kunt melden

Heeft u last van de bouw of sloop van panden, van vervuiling van sloten, of van huisvuil of andere overlast van particulieren? Of komt de overlast van bedrijven buiten het Rijnmondgebied en Goeree-Overflakkee? Dan kunt u terecht bij uw gemeente, de politie of het waterschap. Bij gezondheidsklachten kunt u contact opnemen met de GGD.

Publicaties

Milieumeldingen in 2018

Jaarlijks brengen we een overzicht uit van het aantal milieumeldingen dat binnenkwam bij onze meldkamer. In deze uitgave lichten we de aantallen van 2018 uit.

Milieumeldingen in 2017

Jaarlijks brengen we een overzicht uit van het aantal milieumeldingen dat binnenkwam bij onze meldkamer. In deze uitgave lichten we de aantallen van 2017 uit.

Nieuwsberichten

Inspectievluchten stadswarmtenetten Rotterdam en Capelle aan den IJssel

Meerdere wijken

Binnenkort inspecteert Eneco met een klein vliegtuig het stadswarmtenet van Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Dit kan overlast geven.