DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Omgaan met laagfrequent geluid

Heeft u last van een bromtoon of laagfrequent geluid, meldt uw overlast dan bij onze meldkamer. DCMR onderzoekt zelfstandig, of samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond, oorzaken van het hinderlijke laagfrequent geluid en kijkt naar oplossingen. Vaak is het opsporen van de bron van lastig.

Wat is laagfrequent geluid?

Laagfrequent geluid (afgekort: LFG) is geluid dat vooral uit lage tonen bestaat, op de grens van wat voor de mens hoorbaar is. LFG gedraagt zich anders dan normaal geluid. Het wordt slecht geabsorbeerd door lucht, bodem en obstakels zoals gebouwen, en kan zich daardoor over grote afstanden voortplanten. Bronnen van LFG kunnen hierdoor nog op enkele kilometers afstand waarneembaar zijn. Het geluid is op sommige plekken zeer goed waarneembaar en op andere plekken juist niet. Het is lastig om te bepalen uit welke richting het geluid komt. Het gevolg is dat laagfrequent geluid minder (be)grijpbaar is. Het vinden van een bron of de veroorzaker is hierdoor moeilijk.

Hoe herkent u LFG?

Laagfrequent geluid wordt meestal omschreven als een bromtoon of als geluid dat lijkt op een wasmachine. Ook zijn er mensen die het geluid ervaren als een trilling of als druk op de borst. Daarom spreken we liever over het waarnemen van laagfrequent geluid dan over het horen ervan. Lang niet iedereen kan LFG waarnemen. Het is dus helemaal niet gek als u de enige bent die het geluid waarneemt. Als u het wel waarneemt is het vaak erg hinderlijk en kan het ook leiden tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, concentratieproblemen en slaapverstoring. Dit versterkt de hinder.

Let op: een bromtoon kan ook een medische oorzaak hebben. Het geluid kan ook in het lichaam zelf ontstaan zoals bij tinnitus. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de GGD.

Waar komt LFG vandaan?

De meeste geluidbronnen produceren naast normaal geluid ook laagfrequent geluid. Natuurlijke bronnen van LFG zijn bijvoorbeeld de zee, onweer en de wind. In en rondom het huis zijn mogelijke bronnen: de koelkast, de wasmachine, de luchtbehandelingsinstallatie, de vijverpomp en een transformatorhuisje. Andere voorbeelden van bronnen zijn machines en motoren. Denk hierbij aan wegverkeer, scheepvaart, railverkeer, vliegtuigen en industriƫle installaties. Vaak kun je niet bepalen waar de bron is, of ligt de bron op enkele kilometers afstand. Het vinden van de bron van de overlast is daardoor erg moeilijk of zelfs niet mogelijk.

Wat doet DCMR?

DCMR onderzoekt oorzaken van het hinderlijke laagfrequent geluid en kijkt naar oplossingen. We werken regelmatig samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond. DCMR onderzoekt dan het technische aspect en de GGD Rotterdam-Rijnmond het gezondheidsaspect. Als het laagfrequent geluid afkomstig is van een bedrijf dan stelt DCMR een onderzoek in. Als de geluidnormen worden overschreden dan zorgen wij ervoor dat het bedrijf maatregelen neemt. Meestal wordt er voldaan aan de wettelijke normen, ondanks dat er hinder wordt ervaren. Vaker is het zo dat het bedrijf niet de bron van de hinder is en kan de bron niet worden gevonden.

Wat kunt u zelf onderzoeken?

Zoek eerst naar het geluid in en rond uw woning:

 • Schakel de elektriciteit in uw woning een half uur uit (omschakelen hoofdschakelaar).
  • Geeft antwoord op de vraag of de bron een eigen apparaat of installatie is.
 • Luister in de buurt en bij buren in huis.
  • Waar hoort u het geluid? Bent u de enige die het geluid hoort of zijn er ook anderen?
 • Houd een logboek bij.
  • Wat zijn opvallende kenmerken van het geluid? Is er een aan/uit patroon, is het geluid afhankelijk van de windrichting?

Omgaan met LFG

Beperkt uw acties niet tot het vinden van de oorzaak van de hinder, maar kijk ook hoe u de hinder die u ervaart kunt verminderen.

 • Zorg voor geluid.
  • Veel mensen die last hebben van LFG zijn stilteliefhebbers. Door in uw woning niet te hard geluid op te zetten, zoals een tikkende wekker of de radio tijdens het in slaap vallen, kan het LFG wegvallen tegen het extra geluid.
 • Accepteer uw hinder.
  • In plaats van het LFG, kunt u proberen om de hinder ervan naar de achtergrond te verschuiven. Hierbij gaat het om het herkennen van en leren omgaan met de hinder en de eigen reacties hierop. Erkenning van het probleem door anderen in uw omgeving is hierbij van belang.
 • Vermijd LFG.
  • Om oververmoeidheid door bijvoorbeeld slapeloosheid tegen te gaan, kunt u - als laatste maatregel - tijdelijk ergens anders gaan slapen. Dit geeft u rust.

Ga na of een gehoorprobleem de oorzaak is van uw klachten. Via de huisarts kunt u een verwijzing vragen voor de KNO-arts (keel-neus en oorarts).

Meer informatie

GGD Rotterdam Rijnmond

Documentaire De Brom