DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Omgeving in kaart

Als u grond koopt, verkoopt of gebruikt, is het belangrijk om over de juiste bodeminformatie te beschikken. Bij DCMR kunt u onder meer terecht voor de resultaten van een groot aantal bodemonderzoeken. Ook bieden we een overzicht van vergunningen in het Rijnmondgebied.

Welke documenten zijn beschikbaar?

DCMR heeft de volgende gegevens beschikbaar:

 • Onderzoeklocaties
  • basisgegevens (naam- en adresgegevens, beoordeling verontreiniging en uit te voeren vervolgonderzoek of sanering)
  • definitieve besluiten / beschikkingen
  • ontwerpbeschikkingen
  • aanwezige rapporten
  • (historische) bedrijfsactiviteiten, waaronder ophogingen en dempingen
 • Gegevens van (ondergrondse) tanks

DCMR beschikt over alle bodemgegevens van de gemeenten binnen het werkgebied van de DCMR.

Bodeminformatie opvragen

U kunt bodeminformatie op verschillende manieren opvragen:

 • Op de website Omgeving in kaart
 • Via e-mail: info@dcmr.nl
 • Voor het raadplegen van papieren dossiers kunt u een afspraak maken met onze informatiebalie via info@dcmr.nl of op werkdagen via 010 2468000.
 • Voor algemene vragen over bodem kunt u bellen met de bodemtelefoon op 010 2468140, op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Digitale beschikbaarheid

De besluiten en rapporten met een publicatiedatum vanaf december 2011 zijn allemaal digitaal beschikbaar. Voor documenten van vóór december 2011 geldt dat alleen de beschikkingen Wet bodembescherming digitaal beschikbaar zijn. Een uitzondering hierop vormt Rotterdam. De meeste besluiten en rapporten over deze gemeente zijn digitaal beschikbaar als gescand document.

Raadpleeg voor meer informatie de inhoud van omgeving in kaart, de gebruiksaanwijzing of de veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar info@dcmr.nl.

Naar Omgeving in kaart

 

Omgeving in kaart - screenshotFoto: DCMR