DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Omgevingswet

We bereiden ons samen met onze partners voor op de veranderingen die de (nieuwe) Omgevingswet met zich meebrengt. We delen hierbij onze nieuwste inzichten en kennis.

 

Producten en diensten

Bodeminformatie

De DCMR heeft uitgebreide bodeminformatie en kan daarmee specifieke vragen over bodemonderzoek en vergunningen beantwoorden.

Ondergrond en de Omgevingswet

Bij het maken van ruimtelijke plannen vraagt de Omgevingswet straks de ondergrond te betrekken en als één geheel te zien met de bovengrond (3D-ordening). De bedoeling is om de ondergrond duurzaam en efficiënt te gebruiken en beheren.

Publicaties

Factsheet bestuurlijke afwegingsruimte binnen de omgevingswet

Onder de Omgevingswet ontstaat voor overheden meer ruimte om eigen afwegingen te maken over activiteiten in de leefomgeving. Welke bandbreedtes zijn er? We zetten alle regels op milieugebied op een rij.

Factsheet veranderingen bij bedrijfsmatige activiteiten omgevingswet

Voor bedrijfsmatige activiteiten gaat er veel veranderen in de Omgevingswet. Deze factsheet zet de veranderingen op een rij.

Samenvatting dynamisch programma Omgevingswet

De grootste wetgevingsoperatie sinds de Grondwet komt dichterbij: in 2019 treedt de Omgevingswet in werking. We bereiden ons met de provincie, gemeenten, bedrijven en andere partners voor op de Omgevingswet. In deze samenvatting van ons Dynamisch programma leest u meer over onze werkwijze en ambities.

Nieuwsberichten

Bestuurlijke afwegingsruimte binnen de Omgevingswet

Nederland

Onder de Omgevingswet ontstaat voor overheden meer ruimte om eigen afwegingen te maken over activiteiten in de leefomgeving. We zetten alle regels op milieugebied op een rij.

De uitdagingen en dilemma's van de Omgevingswet [video]

Met de Omgevingswet in het vooruitzicht zijn we met gemeenten, provincie en partners aan het experimenteren met nieuwe werkwijzes. We zoomen in op twee pilots.

Zo werken wij aan de Omgevingswet

Nederland

De voorbereidingen op de Omgevingswet zijn in volle gang en dat doen we samen met de provincie, gemeenten, bedrijven en andere partners. In een dynamisch programma beschrijven we hoe we onze werkwijze en ambities vormgeven.

Omgevingswet: de veranderingen bij bedrijfsmatige activiteiten

Nederland

In de Omgevingswet is elke gemeente verantwoordelijk voor het beschermen en ontwikkelen van de leefomgeving. Wat betekent dat voor bedrijfsmatige activiteiten?