DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Overige meldingen

Informatie over veel voorkomende meldingen die de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond ontvangt.

Fakkelen

Fakkels zijn de vlammen die uit de pijpen van raffinaderijen of petro-chemische industrie komen. Fakkelen is een veiligheidsmaatregel om te zorgen dat de druk in installaties niet te hoog wordt. Het vindt plaats bij onderhoud of storingen aan installaties om het restant aan gassen veilig af te voeren. Ook bij het opstarten van het productieproces wordt in het begin gefakkeld.
Fakkelen kan lichtoverlast en geluidsoverlast geven. Ook kunnen er roetwolken ontstaan die stank veroorzaken.

Geel stof (stuifmeel)

Meldingen van (wit)geel stof op auto’s, ramen of tuinmeubelen hebben vaak betrekking op stuifmeel, vooral in het voorjaar.
Het kan echter ook om een andere stof gaan. Neem daarom bij twijfel contact op met de meldkamer van de DCMR.

Fijnstof en saharazand

Als het een aantal dagen heel droog weer is en er weinig wind staat zijn dat omstandigheden waarbij  hoge fijnstof concentraties als gevolg van saharazand kunnen worden gemeten. Als het harder gaat waaien of als het gaat regenen zullen de fijnstof concentraties afnemen.

Fijnstof (PM10) is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een diameter kleiner dan 0.01 millimeter. Fijnstof is met het blote oog niet zichtbaar.
De DCMR toont de concentratie PM10 in de lucht via het luchtmeetnet.
De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 µg/m3 (microgram per kubieke meter). Daarnaast mg het daggemiddelde jaarlijks 35 keer hoger zijn dan 50 µg/m3.

PM2.5
De DCMR meet ook de kleine component PM2.5 en toont deze via het luchtmeetnet. PM2.5 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,0025 millimeter.
Er is nog geen wettelijke norm voor een jaargemiddelde. Doordat PM2.5 nog kleiner is dan PM10 kunnen deze deeltjes nog dieper doordringen in de longen en zijn dan ook schadelijker voor de gezondheid.