DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Overzicht vergunningen

DCMR biedt digitaal toegang tot de vergunningsaanvragen waar we een beslissing over nemen. U kunt alle lopende aanvragen inzien en een deel van het vergunningenarchief.

Op zoek.officielebekendmakingen.nl publiceren we wekelijks de nieuwe aanvragen en (ontwerp)beschikkingen. Op de pagina Procedure en inspraak leest u hoe u bezwaar kunt maken tegen een (ontwerp)beschikking.

Vergunningen in kaart

Een archief van verstrekte milieuvergunningen vindt u op de digitale vergunningenkaart. Op deze kaart vindt u (ook) een overzicht van:

  • Milieuvergunningen en -meldingen vanaf 2003 in het Rijnmondgebied
  • Milieuvergunningen en -meldingen van alle bedrijven in het Rijnmondgebied die vallen onder het bevoegd gezag van de provincie Zuid-Holland
  • Beschikbare bodemonderzoeken
  • Beschikbare besluiten en beschikkingen over grond in het Rijnmondgebied.

Nieuwsberichten

Werken aan meer transparantie rond risicovolle bedrijven

Provincie Zuid-Holland

Met de ‘Altijd Actuele Digitale Vergunning’ willen de provincie Zuid-Holland en de DCMR Milieudienst Rijnmond het zicht op de regelgeving rond risicovolle bedrijven verbeteren.