DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

PFAS

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen en is een groep van zo'n 6000 stoffen, waaronder PFOA, PFOS en GenX. PFAS-verbindingen worden al decennialang gebruikt in heel veel producten die we dagelijks gebruiken. Deze stoffen breken niet of nauwelijks af en zijn inmiddels verspreid in het milieu te vinden.

PFAS zitten dus ook in grond en bagger. Landelijk bestonden er nog geen regels voor het hergebruik van deze grond en bagger. Met het landelijk tijdelijk handelingskader van december 2019 zijn er nu toepassingsnormen. Het merendeel van de gemeenten binnen ons werkgebied sluiten aan bij het landelijk PFAS-beleid. Wel zijn er de volgende uitzonderingen:

  • Gemeente Brielle: van het landelijke beleid afwijkende normering. Zie de acceptatievoorwaarden via deze link. Deze voorwaarden gelden voor het grondgebied van de gehele gemeente; 
  • Gemeente Rotterdam: met ingang van medio november gelden een aantal specifieke uitvoeringsregels, waarmee wordt beoogd het grondverzet en de afzet van bagger binnen de gemeente soepeler te laten verlopen, met inachtneming van het standstill principe en zonder risico’s voor mens en milieu. Voor wat betreft de normering geldt het landelijk beleid.

Op deze pagina verzamelen we informatie die voor bedrijven en gemeenten relevant kan zijn. Meer informatie leest u op Bodemplus.

Publicaties

Nieuwe wijziging landelijke PFAS beleid per 29 november 2019

Wijziging landelijke PFAS beleid per 29 november 2019

Kamerbrief stikstof en PFAS d.d. 13 oktober 2019

In deze brief doet het Rijk een aantal aankondigingen over onder andere PFAS.