DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Privacy

De DCMR is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor de uitoefening van de publieke taak. Daarom geeft de DCMR u in dit privacy statement informatie over de wijze waarop de DCMR persoonsgegevens verwerkt van bezoekers en gebruikers van onze website.

Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De DCMR zorgt er voor dat hierbij wordt voldaan aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u een webformulier invult op de website van de DCMR vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de systemen van de DCMR. De persoonlijke gegevens die u in het webformulier van de DCMR heeft vermeld worden gebruikt voor de afhandeling van uw melding of verzoek. De persoonsgegevens zullen niet zonder uw toestemming met derden worden gedeeld.Voor analyse van het gebruik van de website en onze app DCMR@WORK wordt gebruik gemaakt van Matomo. De gegevens die met Matomo worden gedeeld voldoen aan de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij beveiligingen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, verlies, diefstal of andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De gegevens die door de DCMR worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van de DCMR, indien zij die gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van privacywetgeving. Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de DCMR kunt u contact met deze functionaris opnemen via fg@dcmr.nl.

Wijzigingen

De DCMR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.