DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Privacy

De DCMR is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor de uitoefening van de publieke taak. Daarom geeft de DCMR u in dit privacy statement informatie over de wijze waarop de DCMR persoonsgegevens verwerkt van bezoekers en gebruikers van onze website.

Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De DCMR zorgt er voor dat hierbij wordt voldaan aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u een webformulier invult op de website van de DCMR vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de systemen van de DCMR. De persoonlijke gegevens die u in het webformulier van de DCMR heeft vermeld worden gebruikt voor de afhandeling van uw melding of verzoek. De persoonsgegevens zullen niet zonder uw toestemming met derden worden gedeeld.Voor analyse van het gebruik van de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De gegevens die met Google worden gedeeld zijn dusdanig geanonimiseerd dat deze voldoen aan de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast heeft DCMR een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en is het delen van de gegevens uitgeschakeld.

Beveiliging

Wij beveiligingen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, verlies, diefstal of andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De gegevens die door de DCMR worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van de DCMR, indien zij die gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de DCMR om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kun aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Indien u niet in staat bent langs te komen kunt een verzoek om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens richten aan info@dcmr.nl of per brief aan DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam, onder vermelding van ‘Verzoek inzage persoonsgegevens’. Op dit adres kunt u ook terecht indien u vragen heeft over de manier waarop de DCMR met uw gegevens omgaat.

Wijzigingen

De DCMR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.