DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Rapportage luchtkwaliteit

De DCMR Milieudienst Rijnmond publiceert jaarlijks diverse rapportages over de regionale luchtkwaliteit

Publicaties

Lucht in cijfers 2017

Rapportage van de gemeten concentraties in het Rijnmondgebied in 2017

Inventarisatie en vergelijking jaaremissies

Actueel overzicht van de totale emissies naar de lucht van de grote bedrijven in het Rijnmondgebied over de afgelopen jaren.

Lucht in cijfers jaaroverzicht 2016

Rapportage gemeten luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied in 2016.

Overzicht emissies emjv-bedrijven Zuid-Holland (excl.Rijnmond)

Emissies van een aantal luchtverontreinigende stoffen in Zuid-Holland (excl. Rijnmond)