DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Rapportage luchtkwaliteit

De DCMR Milieudienst Rijnmond publiceert jaarlijks diverse rapportages over de regionale luchtkwaliteit

Publicaties

Inventarisatie en vergelijking jaaremissies

Actueel overzicht van de totale emissies naar de lucht van de grote bedrijven in het Rijnmondgebied over de afgelopen jaren.

Lucht in cijfers 2018

Rapportage van de gemeten concentraties in het Rijnmondgebied in 2018.

Lucht in cijfers 2017

Rapportage van de gemeten concentraties in het Rijnmondgebied in 2017

Lucht in cijfers jaaroverzicht 2016

Rapportage gemeten luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied in 2016.