DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Spoedlocaties

Als bij bodemverontreiniging sprake is van ernstige humane of ecologische risico’s (risico’s voor mens, dier en plant) of verspreidingsrisico’s (risico’s via grondwaterverspreiding) dan moeten met spoed maatregelen worden genomen om de risico’s te beperken. De plek waarvoor dit geldt, heet een ‘spoedlocatie’.

Bij spoedlocaties moet de verontreiniging bovendien vóór 1987 zijn veroorzaakt. Latere verontreinigingen moeten volgens de wet (zorgplicht) al direct en volledig verwijderd zijn.

Een humane spoedlocatie is een locatie waar door bodemverontreining direct risico is voor de gezondheid van mensen. Bijvoorbeeld door het eten van groenten uit vervuilde bodem en door het spelen op vervuilde grond. Het bevoegd gezag beoordeelt per geval of er sprake is van een humane spoedlocatie en kijkt daarbij naar de specifieke situatie, het gebruik van de bodem en de soort verontreiniging.

Een ecologische spoedlocatie is een locatie waar door bodemverontreininging direct risico is voor de ecologie en biodiversiteit, bijvoorbeeld doordat er planten afsterven.

Een spoedlocatie op grond van verspreiding is een verontreinigde locatie met ‘onaanvaardbare verspreidingsrisico’s’. Dit is het geval als de verontreiniging zich ongecontroleerd kan verspreiden via het grondwater. Ook als de verspreiding heeft gezorgd voor een grote grondwaterverontreiniging (>5.000 m3) en nog steeds toeneemt met meer dan 1.000 m3 per jaar, is sprake van een dergelijke spoedlocatie.

Meer informatie

Voor vragen over spoedlocaties kunt u ook contact opnemen met de Bodemtelefoon van de DCMR Milieudienst Rijnmond  (telefoon 010 246 81 40, bereikbaar tussen 10.00-12.00 uur) of via een e-mail aan info@dcmr.nl. Op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond (telefoon 010 433 98 94) kunt u meer informatie vinden over de relatie tussen bodemverontreiniging en gezondheid.

Publicaties

Veelgestelde vragen bodemverontreiniging

Veelgestelde vragen over de relatie tussen bodemverontreiniging en 'spoedlocaties'.