DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stankcodes

Bij bepaalde weersomstandigheden (bijvoorbeeld een lange periode met weinig wind) verspreiden stoffen in de lucht zich minder snel dan normaal. DCMR kan in zo’n situatie een waarschuwingscode afkondigen voor de industrie.

Aan de hand van de betreffende ‘stankcode’ moeten bedrijven maatregelen nemen om luchtverontreiniging tegen te gaan. Soms geldt een stankcode voor het hele Rijnmondgebied en Goeree-Overflakkee. Soms geldt een stankcode alleen voor het oostelijk deel of het westelijk deel van het gebied.

5 stankcodes

Code 1: Voorwaarschuwing. Bedrijven die daarover voorschriften in hun vergunning hebben, zijn verplicht om informatie over actuele emissies en het laden en lossen van ‘stankstoffen’ door te geven aan de meldkamer van DCMR. Ook moeten zij extra alert zijn bij werkzaamheden die stank kunnen veroorzaken.

Code 2: Bedrijven moeten hun emissies beperken of mogen bepaalde activiteiten niet meer uitvoeren.

Code 3: Bedrijven zijn verplicht tot verdere beperking van hun emissies.

Code 4: DCMR adviseert de Commissaris van de Koning om, gezien de ernst van de situatie, verdergaande maatregelen te laten treffen.

Code 5: DCMR trekt alle voorgaande maatregelen in, omdat er geen bijzondere omstandigheden meer zijn.

 

Nieuwsberichten

Smogalarm in delen van Nederland

Provincie Zuid-Holland

Vandaag geldt ook in Zuid-Holland een smogalarm vanwege de vorming van ozon in de lucht. [persbericht RIVM]

Stankcode 1 voor het Rijnmondgebied opgeheven

Meerdere wijken

Vanaf 10.00 uur heeft de DCMR stankcode 1 voor het Rijnmondgebied opgeheven.