DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stankmeldingen

Bij DCMR houden we ons bezig met stankoverlast die wordt veroorzaakt door industrie, landbouw, scheepvaart en horecabedrijven. Welke rol we precies spelen, verschilt per categorie.

Industrie

DCMR ontvangt regelmatig meldingen over stank die wordt veroorzaakt door de industrie. We proberen dan zo snel mogelijk de precieze oorzaak te vinden en maatregelen te nemen om de stank te laten verdwijnen. Bij bepaalde weersomstandigheden (bijvoorbeeld wanneer er lange tijd weinig wind is) kan DCMR een stankcode afgeven voor bedrijven.

Landbouw

Landbouwbedrijven kunnen met name stankoverlast veroorzaken door het uitrijden van mest. Dat gebeurt voornamelijk in het voorjaar, na een periode van vorst, na de oogst en tijdens het hele groeiseizoen op grasland. Volgens de mestwetgeving mag mest op grasland worden uitgereden van februari tot september. DCMR houdt hier toezicht op en onderzoekt overlastmeldingen.

Scheepvaart

Schepen die aangemeerd liggen in de Rotterdamse haven kunnen bijvoorbeeld stank veroorzaken door het ventileren of via hun generatoren. Meldingen hierover geven we door aan het HavenCoördinatieCentrum. Overlast van gezamenlijke activiteiten van het schip met het walbedrijf, behandelen we samen met het Havenbedrijf. Voor schepen die aangemeerd liggen voor laden/lossen of onderhoud, is een gedragslijn opgesteld.

Horeca

Horecabedrijven kunnen met name stankoverlast veroorzaken wanneer zij zelf voedingsmiddelen bereiden. Bakdampen die niet op een goede manier worden afgevoerd, kunnen bijvoorbeeld leiden tot geurhinder in de omgeving. DCMR houdt toezicht op de wettelijke regels en onderzoekt overlastmeldingen.

 

Nieuwsberichten

Stank in Pernis - wat doet de DCMR?

Pernis

Wat doet de DCMR aan stank in Pernis? De heer De Lange bezoekt de DCMR meldkamer en hoort wat de milieudienst doet in Pernis. Experts informeren hem over elektronische neuzen en luchtmetingen en de uitstoot van stoffen door de industrie.