DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Toezicht

Met het opleggen en controleren van milieu- en veiligheidsregels bij ruim 26.000 bedrijven, helpen we bedrijven in een gezonde en veilige omgeving te werken.

Publicaties

Uitvoeringsbeleidsplan VTH 2019-2022

Hoe geeft DCMR vorm aan haar kerntaak vergunningverlening, toezicht en handhaving? Wat zijn onze speerpunten de komende jaren? Lees het in ons Uitvoeringsbeleidsplan

Energiehandboek voor verwarmde tankopslag

Met het energiehandboek voor verwarmde tankopslag kunt u met een snelle scan aandachtspunten voor energiebesparing identificeren.

De neus van toezichthouders getest

Voor geur vertrouwen we op de neuzen van de toezichthouders. Deze neuzen moeten voldoen aan zekere standaard voorwaarden.

Projecten

Ureumboekhouding voor WKK’s

Een ureumboekhouding voor kleine stookinstallaties in de glastuinbouw is een alternatief voor het uitvoeren van verplichte continue NOx-metingen. Met LTO Glaskracht zijn afspraken gemaakt hoe zo’n ureumboekhouding voor gasmotoren (WKK's) er uit moet zien.

Nieuwsberichten

Dwangsom voor ongeoorloofde vuurwerkopslag bij verkooppunt Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel

Tijdens een reguliere inspectie bij een constructiebedrijf in Krimpen aan den IJssel trok een aanzienlijke hoeveelheid dozen met het opschrift vuurwerk in een naastgelegen bedrijfspand de aandacht van onze inspecteur.

Testen vuurwerk stopt op Schietbaan Europoort

Westvoorne

De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) stopt met het testen van vuurwerk op Schietbaan Europoort in Rotterdam. Het testen zorgde voor veel geluidoverlast bij inwoners uit gemeente Westvoorne.

Bijdrage DCMR aan veilige en spetterende Wereldhavendagen

Rotterdam

Twee inspecteurs van de DCMR controleerden het spetterende vuurwerk van afgelopen zaterdag op de Wereldhavendagen. Net als bij de jaarwisseling checkten zij of de opbouw en het afsteken van het vuurwerk volgens de regels plaatsvond. Alles was in orde.

Delfland en tuinbouw werken samen aan schoon water: Polder van Berkel onder de loep

Meerdere wijken

In glastuinbouwgebieden worden nog altijd stoffen gemeten in het oppervlaktewater die slecht zijn voor de kwaliteit van het water in sloten, vaarten en (zwem)plassen in ons gebied. Daarom heeft Delfland de gebiedsgerichte aanpak in het leven geroepen.