DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Toezicht

Met het opleggen en controleren van milieu- en veiligheidsregels bij ruim 26.000 bedrijven, helpen we bedrijven in een gezonde en veilige omgeving te werken.

Publicaties

Uitvoeringsbeleidsplan VTH 2019-2022

Hoe geeft DCMR vorm aan haar kerntaak vergunningverlening, toezicht en handhaving? Wat zijn onze speerpunten de komende jaren? Lees het in ons Uitvoeringsbeleidsplan

Energiehandboek voor verwarmde tankopslag

Met het energiehandboek voor verwarmde tankopslag kunt u met een snelle scan aandachtspunten voor energiebesparing identificeren.

De neus van toezichthouders getest

Voor geur vertrouwen we op de neuzen van de toezichthouders. Deze neuzen moeten voldoen aan zekere standaard voorwaarden.

Projecten

Ureumboekhouding voor WKK’s

Een ureumboekhouding voor kleine stookinstallaties in de glastuinbouw is een alternatief voor het uitvoeren van verplichte continue NOx-metingen. Met LTO Glaskracht zijn afspraken gemaakt hoe zo’n ureumboekhouding voor gasmotoren (WKK's) er uit moet zien.

Nieuwsberichten

Nieuw systeem met informatie over opslag gevaarlijke stoffen

Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR en bedrijven met gevaarlijke stoffen starten de bouw van het systeem OIGS. In OIGS staat informatie over opslag van gevaarlijke stoffen die hulpdiensten en DCMR gebruiken voor incidentbestrijding en toezicht.

DCMR stopt onvergunde opslag lachgas

Rotterdam

Woensdag 1 mei kreeg de DCMR een melding van de politie over een grote hoeveelheid illegaal opgeslagen lachgas in Rotterdam. Onze inspecteurs zijn ter plaatse gegaan.

Blog: het dak op!

Rotterdam

Charlotte blogt over haar afwisselende baan als inspecteur. Dit keer meet ze licht in het centrum van Rotterdam op grote hoogte.

Op controle met de milieu-inspecteur

Krimpen aan den IJssel

Al 30 jaar controleren we of Krimpense bedrijven de milieuwetgeving naleven. Wat doet zo’n inspecteur zoal? Een kijkje achter de schermen.