DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Externe veiligheid

We geven advies en training over de risico’s van gevaarlijke stoffen, we maken risico-analyses en we stellen veiligheidsvisies op.

Producten en diensten

Opstellen externe veiligheidsvisie

De DCMR kan externe veiligheidsvisies opstellen en adviseren over proces en inhoud.

Ondersteuning bij inspecties externe veiligheid

De DCMR adviseert over risico's externe veiligheid en kan hulp bieden bij inspecties.

Risicoanalyses voor inrichtingen en transport

De DCMR kan risicoberekeningen voor bedrijven en vervoersstromen uitvoeren en begeleiden.

Opstellen veiligheidscontour

De DCMR kan gemeenten ondersteunen in het proces om te komen tot een vastgestelde veiligheidscontour.

Publicaties

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Opslag propaantanks

In deze folder worden enkele veiligheidsaspecten behandeld voor particulier gebruik van een propaantank. Particulieren kunnen zelf controleren of hun tank voldoet aan de veiligheidsregels.

Nieuwsberichten

Onderhoudsstop bij SUEZ op Heijplaat

SUEZ pakt het onderhoud tussen 25 november en 3 december in één keer groots aan, in een zo kort mogelijke periode, om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken.

DCMR in het ziekenhuis / op pad in de regio

Ook ziekenhuizen controleren wij. Onze inspecteur Irene ging onlangs naar het Erasmus MC. Wat doen zij aan het milieu? En wat vindt inspecteur Irene ervan? Kijk mee naar de indrukwekkende pharmafilter en beleef de grote afstanden.

Onderhoudswerkzaamheden met astbesthoudende stoffen

Tijdens onderhoudswerkzaamheden bij bedrijven in Nederland zijn materialen gebruikt waarin mogelijk asbesthoudende stoffen zaten. Ook bij andere bedrijven in Nederland bleek onderhoudsmateriaal met asbesthoudende stoffen te zijn gebruikt.

Extra aandacht voor minimaliseren benzeenemissies Botlek Oost

ExxonMobil, Vopak, Odfjell en DCMR starten vanaf 1 september een gezamenlijke pilot om onbekende benzeenemissies sneller op te sporen. Doel is de verspreiding van deze stof in de Botlek te minimaliseren.