DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Externe veiligheid

We geven advies en training over de risico’s van gevaarlijke stoffen, we maken risico-analyses en we stellen veiligheidsvisies op.

Producten en diensten

Opstellen externe veiligheidsvisie

De DCMR kan externe veiligheidsvisies opstellen en adviseren over proces en inhoud.

Ondersteuning bij inspecties externe veiligheid

De DCMR adviseert over risico's externe veiligheid en kan hulp bieden bij inspecties.

Risicoanalyses voor inrichtingen en transport

De DCMR kan risicoberekeningen voor bedrijven en vervoersstromen uitvoeren en begeleiden.

Opstellen veiligheidscontour

De DCMR kan gemeenten ondersteunen in het proces om te komen tot een vastgestelde veiligheidscontour.

Publicaties

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. We vullen het register regelmatig aan met nieuwe indicatoren.

Quick Scan Veiligheidscultuur 19 bedrijven in het Rijnmondgebied

Op 2 juli 2018 is het rapport Quick Scan Veiligheidscultuur 19 bedrijven in het Rijnmondgebied gepubliceerd. Eén van de onderzochte bedrijven is toen niet genoemd in de tabel omdat het bedrijf bezwaar had gemaakt tegen publicatie.

Rapportage Brzo-inspecties 2017 Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag van de Brzo-bedrijven in Zuid-Holland. Bij alle 116 bedrijven is in 2017 een inspectie in het kader van het Besluit Risico's Zware Omgevallen, BRZO, uitgevoerd door de DCMR. ln bijgaande rapportage staan de belangrijkste resultaten.

Quick Scan Veiligheidscultuur 19 bedrijven in het Rijnmondgebied

De veiligheidscultuur is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsprestatie van bedrijven. In 2012 heeft TNO, in opdracht van provincie Zuid-Holland, een Quick Scan Veiligheidscultuur onderzoek uitgevoerd bij veertien bedrijven in het Rijnmondgebied. In 2018 is dat onderzoek door TNO en DCMR herhaald.

Nieuwsberichten

Samen werken aan een veilige vuurwerkverkoop

Provincie Zuid-Holland

Een jaarlijkse traditie rond deze tijd: inspecteurs bereiden de vuurwerkcontroles voor. Dit jaar doen we het net even anders en werken we samen met ondernemers aan veilige verkoopdagen. Dat betekent naast controles extra informatie en ondersteuning.

Jaarlijkse beeld veiligheid risicovolle bedrijven Nederland en Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Op 9 juli 2018 is de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook provincie Zuid-Holland geeft een jaarlijkse rapportage uit over de staat van de veiligheid van deze bedrijven in Zuid-Holland.

Veiligheidscultuur risicovolle bedrijven gemiddeld voldoende

Provincie Zuid-Holland

De veiligheidscultuur bij onderzochte risicovolle bedrijven in het Rijnmondgebied is over het algemeen genomen voldoende. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde onderzoeksrapport van onderzoeksbureau TNO en DCMR.

Met één muisklik actuele informatie over risicovolle bedrijven

Provincie Zuid-Holland

Vanaf vandaag is alle openbare informatie over risicovolle bedrijven in Zuid-Holland eenvoudig inzichtelijk en toegankelijk. Provincie Zuid-Holland maakte hiervoor samen met DCMR een interactieve kaart, de BRZO-viewer.