DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Vergunningen

De meeste bedrijven in het werkgebied van de DCMR kunnen volstaan met het doen van een melding. Ruim 800 bedrijven hebben een omgevingsvergunning of milieuvergunning nodig. De DCMR maakt deze vergunningen in opdracht van gemeente, provincie of Rijk.

Vergunningencheck

Gebruik de vergunningcheck om te controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Publicaties

Wegwijzer Wabo-vergunningen

Deze wegwijzer beschrijft wie er achter het loket samenwerken en licht de stappen toe in het uitgebreide Wabo-vergunningenproces.

15 november bijeenkomst voor adviesbureaus vergunningverlening

“Beter vergunning verlenen: zo gaan we dat doen!” DCMR, gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio Rijnmond (VRR) en Havenbedrijf Rotterdam zetten in op een beter proces van vergunningverlening.

Eindrapportage Pilot Regelbeheer

DCMR onderzocht wat het digitaal vastleggen en ontsluiten van milieuregels voor een complex bedrijf betekent in de Pilot Regelbeheer, als onderdeel van het traject Vergunningverlening 2.0.

Energiehandboek voor verwarmde tankopslag

Met het energiehandboek voor verwarmde tankopslag kunt u met een snelle scan aandachtspunten voor energiebesparing identificeren.

Projecten

Op weg naar Vergunningverlening 2.0

Vergunningverlening overzichtelijker en toegankelijker maken. Dat is de gedeelde wens van bevoegd gezag en bedrijven bij het aanvragen of uitbreiden van een vergunning. En een van de opgaven onder de Omgevingswet.

Focus op Kwaliteit - Programma Versterking Uitvoering Vergunningverlening

De economie groeit. Bedrijven nemen nieuwe initiatieven en hebben vaker een Omgevingsvergunning nodig. Bent u benieuwd hoe de DCMR hiermee omgaat? Bekijk de factsheet!

Nieuwsberichten

15 november: bijeenkomst voor adviesbureaus vergunningverlening

Provincie Zuid-Holland

DCMR, gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio Rijnmond (VRR) en Havenbedrijf Rotterdam zetten in op een beter proces van vergunningverlening. Werkt u bij een adviesbureau en heeft u met vergunningaanvragen te maken? Meld u aan!