DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Werken met grond, bagger en bouwstoffen

Meldpunt Bodemkwaliteit

Toepassingen van grond, bagger en bijzondere bouwstoffen moet u als bedrijf melden. Dit is vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. Melden doet u bij het landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit. Dit meldpunt geeft uw gegevens door aan de gemeente waar de toepassing plaatsvindt.

Handreiking Besluit bodemkwaliteit

De Handreiking Besluit bodemkwaliteit geeft instructies bij toepassingen van grond, bagger en bijzondere bouwstoffen. Ook vindt u veel bodeminformatie op de website van Bodem+.

Lokale normen

In de Regeling bodemkwaliteit zijn normen opgenomen voor de toepassing van grond en bagger. Deze gelden voor alle gemeenten binnen het Rijnmondgebied, met uitzondering van de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen, die eigen lokale normen hebben op basis van de Risicotoolbox Bodem. Aan deze waarden wordt in deze gemeenten getoetst.

De gemeenten Maassluis, Nissewaard, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam hebben een gezamenlijke website Grondstromenbeleid Op deze site worden de mogelijkheden voor het toepassen van zand, grond en baggespecie inzichtelijk gemaakt.

De meeste gemeenten in het het DCMR-werkgebied zijn nog bezig met het opstellen van bodemfunctiekaarten en eventuele nieuwe bodemkwaliteitskaarten. Zie hiervoor de website www.bodemloket.nl