DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Windmolenoverlast: wat doet DCMR?

DCMR houdt toezicht op het geluidsniveau van windmolens. Daarnaast registreren we meldingen van omwonenden die overlast ervaren van geluid en slagschaduw.

Wat gebeurt er met uw melding?

In deze infographic leggen we uit wat we met uw melding doen:

Infographic meldingregistratie- en afhandeling over windmolens
Infographic meldingregistratie- en afhandeling over windmolensFoto: DCMR

Algemene regels

De windmolens moeten voldoen aan de algemene regels uit het Activiteitenbesluit die voor alle windmolens in Nederland gelden. Geluidsnormen zijn daar een onderdeel van. De regels gaan uit van een jaargemiddelde niveau. In de praktijk is dat moeilijk vast te stellen. Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in plaats van die algemene regels te kiezen voor eisen die beter toegespitst zijn op een concreet geval. Deze specifieke eisen heten maatwerkvoorschriften.

Vergunning

Het Rijk, de provincie of een gemeente bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het proces rond de bouwvergunning, maar bepaalt ook de locatie van de windmolens. DCMR adviseert aan het bevoegd gezag over de geluidsnormen en houdt toezicht op het geluidsniveau van de windmolens.

Ik heb last van het geluid. Wat nu?

De DCMR meldkamer neemt uw klacht over windmolens in behandeling. Heeft u last van het geluid van de windmolens dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bij de DCMR meldkamer terecht. U kunt gebruik maken van het online klachtenformulier of bellen naar 0888 333 555.

Nieuwsberichten

Zo werken we aan uw melding over windmolens

Provincie Zuid-Holland

U ervaart overlast van slagschaduw of geluid van windmolens en meldt dit bij onze meldkamer. Wat gebeurt er dan?