DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

zelf meten luchtkwaliteit

Wilt u zelf de luchtkwaliteit meten dan kunt dit doen door zelf een meetapparaat aan te schaffen of door mee te doen met een burgermeetproject.

Wat kunt u met een eigen meetapparaat doen?

Op de website samenmeten.nl staat veel informatie over het zelf meten van luchtkwaliteit. Beschikbaar is een overzicht van beschikbare weetapparatuur (sensoren) en een overzicht van lopende projecten. De sensoren leveren geen data waarmee je naar de rechter kunt, maar de kwaliteit wordt steeds beter. Deze goedkope sensoren voor luchtkwaliteit worden door het RIVM beoordeeld. De focus ligt op sensoren voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10/PM2.5). Mogelijkheden en beperkingen van sensoren staan in het statusrapport van het RIVM.

Waarom willen burgers zelf meten?

Burger meetprojecten ook wel Citizen science projecten genoemd zijn populair. Waarom doen mensen eigenlijk mee? En wat willen ze bereiken? Vertrouwen ze officiële metingen? De resultaten van een enquête onder de deelnemers van een burgermeetproject van de DCMR geeft daar antwoord op.

Palmesbuisjes (NO2buisjes) wat zijn dat?

Het meten van Stikstofdioxide (NO2) is mogelijk met Palmesbuisjes. Dit zijn buisjes van ruim 7 cm lang die aan één kant een chemische stof op een gaasje bevatten die NO2 kan binden. Door het buisje buiten zonder het sluitdopje op te hangen, verzamelt de vervuilende stof zich in de chemische stof. De buisjes blijven 4 weken hangen. Met een chemische analyse in het laboratorium kan na afloop worden bepaald wat per vier weken de gemiddelde NO2-concentratie was op de locatie waar het buisje heeft gehangen. De meetresultaten zijn hierdoor niet uur voor uur beschikbaar.

Welke regionale burgermeetprojecten zijn er?

De volgende regionale burgermeetprojecten zijn bekend bij de DCMR:
-    NO2buisjes regio Rijnmond in het kader van 50 jaar luchtmeetnet
-    Luchtmeetnet gebied Hillegersberg-Schiebroek