DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Zelf meten

Het burgermeetproject met Palmesbuisjes is succesvol afgerond. Meer dan 200 deelnemers zorgden mede voor het succes van het project. Op deze pagina treft u een reeks aan producten aan van het project. In november 2020 vonden de afsluitende presentatie op internet plaats.

Eindproducten

•    Alle resultaten zijn verwerkt in het eindrapport burgermeetproject 2019.
•    De presentatie van de eindresultaten.
•    De video van de presentatie van de eindresultaten
•    De meetresultaten per meetpunt staan op www.samenmeten.nl

Enquêtes onder de deelnemers

Bij de start en aan het eind van het project is een enquête uitgevoerd. Met de enquêtes is informatie verzameld over de verwachtingen van de deelnemers. Ook werd gevraagd wat ze van het project vonden en in welke mate ze anders over luchtkwaliteit en over metingen zijn gaan denken.

•    Enquête aan het begin van het project
•    Enquête aan het eind van het project
 

 

 

Publicaties

Resultaten enquête deelnemers burgermeetproject

In 2019 doen ruim 200 mensen uit de regio mee aan het burgermeetnet. Zij meten een jaar lang stikstofdioxide in hun buurt. We hielden een enquête om te achterhalen waarom zij meedoen aan dit project.

Burgermeetproject Rijnmond: wie doet er mee en waarom?

Citizen science projecten zijn populair. Waarom doen mensen eigenlijk mee? En wat willen ze bereiken? Lees ons artikel uit Tijdschrift Lucht.

Nieuwsberichten

Burgermeetproject | de tussentijdse resultaten #3 [video]

Provincie Zuid-Holland

Nog twee maanden. Dan kunnen alle 200 deelnemers concluderen hoe de luchtkwaliteit rondom hun huis is. Maar voordat het zover is, maken we kort de balans op.

Burgermeetproject | de eerste uitslagen #2 [video]

Provincie Zuid-Holland

Arthur en Auke doen inmiddels vijf maanden mee met het burgermeetproject. Wat vinden ze van de eerste uitslagen?

Burgermeetproject: “Veel groen, dat is positief”

Provincie Zuid-Holland

228 deelnemers startten in januari met het meten van stikstofdioxide in hun buurt. Hoe staat het project ervoor en hoe ervaren de deelnemers het zelf?

Project Samen Meten | het eerste buisje #1 [video]

Meerdere wijken

We volgen Arthur, Janneke en Auke bij het ophangen van het eerste buisje waarmee ze de luchtkwaliteit gaan meten. Wat verwachten ze van dit project en waarom doen ze mee?