DCMR Milieudienst Rijnmond

MenuNaar de tekstMenu sluiten

Organisatie

Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft de DCMR Milieudienst Rijnmond naar een goede leefomgevingskwaliteit.

Gezamenlijke milieudienst

De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit.

Missie

De DCMR Milieudienst Rijnmond levert met inzet van wettelijke instrumenten en vanuit zijn specifieke deskundigheid een bijdrage aan het verlagen van de milieubelasting van bedrijven en aan het verhogen van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. De DCMR werkt vanuit zijn expertise ook actief aan de integratie van milieuaspecten in andere beleidsterreinen en aan milieu en veiligheid gerelateerde maatschappelijke vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen.

Taken DCMR

De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doen we door:

  1. opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels;
  2. maken van vergunningen;
  3. monitoren van milieukwaliteit;
  4. adviseren over milieu en veiligheid;
  5. optreden bij overlast en incidenten.

Lees meer over de taken van de DCMR.

Organisatiestructuur

Bij de DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 4 afdelingen:

  1. Account en Omgeving;
  2. Inspectie en Handhaving;
  3. Reguleren en Adviseren;
  4. Middelen en Control.

Een overzicht hiervan is te vinden in het organogram (jpg 297,9 kb) van de milieudienst.

Bestuur

De gemeenten uit de regio Rijnmond en de provincie Zuid-Holland besturen gezamenlijk de DCMR. Het bestuur bestaat uit een algemeen en dagelijks bestuur. De directeur van de DCMR geeft leiding aan de milieudienst. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuursorganen en de directeur staan beschreven in de gemeenschappelijke regeling van de DCMR. Het directieteam bestaat uit de directeur van de DCMR en de hoofden van de 4 afdelingen. Het team wordt ondersteund door een directiesecretaris.