DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Organisatie

DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland, vijftien gemeenten in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee. Voor ruim 1,2 miljoen inwoners werken we al ruim veertig jaar aan een veilige en schone leefomgeving.

Het werkgebied van DCMR heeft veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. Bij het bewaken van de milieukwaliteit werken we nauw samen met andere overheidsinstellingen, zoals politie, brandweer, inspectie SZW en GGD. In opdracht van lokale en regionale overheden zorgen we voor een leefbare en veilige regio, waar u prettig kunt wonen, werken en recreëren. Dat doen we onder meer door het maken van vergunningen en het handhaven van milieu- en veiligheidsregels.

Bekijk onze bedrijfsfilm:Lees meer over de taken van DCMR.

Organisatiestructuur

Bij DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 4 afdelingen:
•    Account en Omgeving
•    Inspectie en Handhaving
•    Reguleren en Adviseren
•    Middelen en Control
Lees meer over de organisatiestructuur in het organogram.

Bestuur

In het bestuur van DCMR zitten de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten. Er is een algemeen en een dagelijks bestuur. De directeur van DCMR geeft leiding aan de milieudienst. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuursorganen en de directeur staan beschreven in de zogeheten gemeenschappelijke regeling. Het directieteam bestaat uit de directeur van DCMR en de vier directieleden. Het team wordt ondersteund door een directiesecretaris.