DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bestuur en directieteam

DCMR wordt bestuurd door de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten in de regio Rijnmond. Het bestuur bestaat uit een algemeen en een dagelijks bestuur en benoemt de directie van DCMR.

In de zogenoemde gemeenschappelijke regeling vindt u de taken en bevoegdheden van het bestuur.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar en bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor. In dit bestuur zitten afgevaardigden van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam en drie vertegenwoordigers van de overige aangesloten gemeenten.

Voorzitter mevrouw A. Bom-Lemstra Provincie Zuid-Holland
Penningmeester de heer F. Vermeulen Provincie Zuid-Holland
Vice-voorzitter de heer A. Bonte Gemeente Rotterdam
  de heer M.C. Goedknegt Gemeente Albrandswaard
  de heer B. Bikkers Gemeente Vlaardingen
  mevrouw L. van der Pol Gemeente Westvoorne

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur vergadert twee keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De voorzitter heeft elke twee weken overleg met de directeur van DCMR. Hierin bespreken zij lopende zaken en belangrijke ontwikkelingen op het werkterrein.

Voorzitter mevrouw A. Bom-Lemstra Provincie Zuid-Holland               
Penningmeester de heer F. Vermeulen Provincie Zuid-Holland
Vice-voorzitter de heer A. Bonte Gemeente Rotterdam
  de heer M.C. Goedknegt Gemeente Albrandswaard
  mevrouw T.F. de Jonge Gemeente Barendrecht
  de heer A.A. Schoon Gemeente Brielle     
  de heer N.C. van Veen Gemeente Capelle aan den IJssel
  de heer D. Markwat Gemeente Goeree-Overflakkee
  de heer P. Schop Gemeente Hellevoetsluis
  de heer A. Timm Gemeente Krimpen aan den IJssel
  mevrouw K. Arends Gemeente Lansingerland
  de heer J.M.H. Evers Gemeente Maassluis
  de heer I. Bal Gemeente Nissewaard
  de heer M. Japenga Gemeente Ridderkerk
  de heer A.H.P. van Gils Gemeente Rotterdam
  de heer J.W. Ooijevaar Gemeente Schiedam
  de heer B. Bikkers Gemeente Vlaardingen
  mevrouw L. van der Pol Gemeente Westvoorne
  mevrouw J.N. Baljeu Provincie Zuid-Holland
Dagelijks en Algemeen Bestuur DCMR

Besluitenlijsten en agenda Algemeen Bestuur

Directieteam

De directie van DCMR geeft leiding aan het uitvoeren van de taken en de ontwikkeling van de organisatie. Het directieteam van DCMR bestaat uit directeur Rosita Thé en de directieleden van de afdelingen ‘Inspectie en Handhaving’, ‘Reguleren en Adviseren’ en ‘Middelen en Control’. Een directiesecretaris ondersteunt het team.