DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Internationale activiteiten

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft veel ervaring in internationale netwerken en internationale projecten. De DCMR werkt hierbij samen met andere overheden in Nederland, in Europa en met de Europese Unie. De DCMR ondersteunt u graag bij de uitwerking van internationaal beleid.

Projecten

In internationale projecten werkt de DCMR mee aan de versterking van de uitvoering van milieuwetgeving. De DCMR blijft daarmee op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in Europees milieubeleid. In de afgelopen 15 jaar heeft de DCMR projecten uitgevoerd in Estland, Kroatië, Oman, Polen, Roemenië, Servië, Tsjechië, Turkije, Zuid-Afrika en de Nederlandse Antillen (waaronder de BES-eilanden). De projecten zijn uitgevoerd in opdracht van onder meer Nederlandse overheden, Europese landen, de Europese Unie, IMPEL en het Havenbedrijf Rotterdam.

Netwerkactiviteiten

De DCMR deelt kennis en ervaring in internationale netwerken. De belangrijkste zijn EUROCITIES (grote Europese steden), IMPEL (vereniging voor implementatie van Europese milieuregelgeving) en AIR (luchtkwaliteit-initiatieven van Europese regio’s). Daarnaast is de DCMR betrokken bij het wereldnetwerk voor milieutoezicht, de Europese raad van gemeenten en regio’s en de vertegenwoordiging van de Randstadprovincies in Brussel.

Internationale beleidsondersteuning

De DCMR volgt de ontwikkelingen in Europees beleid en kan gemeenten en uitvoeringsdiensten ondersteunen bij de implementatie ervan. Ook kan de DCMR adviseren over mogelijkheden voor financiering van projecten en andere vormen van internationale samenwerking.