DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Taken en werkgebied

DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een veilige en schone leefomgeving. We voeren taken uit voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland, 14 gemeenten in het Rijnmondgebied en de gemeente Goeree-Overflakkee.

DCMR heeft drie hoofdtaken:

Inspectie en handhaving milieuregels
We bewaken samen met andere overheidsinstellingen de milieukwaliteit in de regio Rijnmond. We houden toezicht op 26.000 bedrijven; we onderzoeken overlast, inventariseren risico’s en voeren bedrijfscontroles uit.  

Maken van vergunningen
We maken omgevings- en milieuvergunningen voor bedrijven in opdracht van gemeenten, provincies en de rijksoverheid. Het gaat om ongeveer 1.000 van de 26.000 bedrijven; andere bedrijven volgen algemene, landelijke regels voor veiligheid en milieu.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicovolle bedrijven
We voeren de vergunningverlening, inspecties en handhaving uit voor alle risicovolle industriële bedrijven (Brzo-bedrijven) en de grotere chemiebedrijven (RIE4-bedrijven) in de provincies Zeeland en Zuid-Holland.

Werkgebied

Werkgebied DCMR
Werkgebied DCMRFoto: DCMR