DCRM Kantine

Organisatie

Bij DCMR werken ruim 550 medewerkers, verdeeld over drie afdelingen:
  • Reguleren, Advies en Omgeving: deze afdeling maakt de vergunningen voor de bedrijven, geeft advies op het gebied van luchtkwaliteit, bodem, geluid en veiligheid, en adviseert gemeenten over de milieuaspecten in ruimtelijke plannen. 
  • Toezicht en Handhaving: deze afdeling voert risicogericht inspecties uit bij de 26.000 bedrijven in het Rijnmondgebied. Bij overtredingen voeren we vervolgacties uit, zoals het geven van een waarschuwing, of het opleggen van een dwangsom, bestuursdwang of proces-verbaal. 
  • Bedrijfsvoering: deze afdeling ondersteunt de organisatie op het gebied van informatievoorziening, automatisering, financiën, huisvesting en HR. 

Organogram DCMR

Bekijk ook de organisatiestructuur van DCMR in het organogram:

Directieteam

De directie van DCMR geeft leiding aan de taakuitvoering en de ontwikkeling van de organisatie. Het directieteam van DCMR bestaat uit directeur Rosita Thé en de directieleden van de afdelingen Reguleren, Advies en Omgeving, Toezicht en Handhaving en Bedrijfsvoering.

Algemeen en dagelijks bestuur

DCMR heeft een algemeen en een dagelijks bestuur. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Bestuur.