Auto DCMR inspectie
Voor bedrijven

Overlast bij bedrijven

Wanneer er bij DCMR een klacht binnenkomt over uw bedrijf, zullen wij deze klacht eerst verder onderzoeken. Op deze pagina leest u wat u vervolgens kunt verwachten.

Klacht over uw bedrijf

Het kan voorkomen dat er bij ons een klacht binnenkomt over uw bedrijf, bijvoorbeeld over stankoverlast. In dit geval nemen wij niet direct contact met u op, maar onderzoeken wij eerst de klacht. Elke situatie is anders, maar hieronder ziet u een overzicht van wat er vaak in zo’n onderzoek gebeurt.

Er is een klacht ingediend over uw bedrijf, wat dan?

  • We gaan op bezoek bij de indiener van de klacht. Is er inderdaad sprake van overlast?
  • Vervolgens zoeken we naar de veroorzaker van de overlast. DCMR voert hier zelfstandig onderzoek naar uit. We volgen daarin niet automatisch de klacht van de indiener, maar zoeken zelf naar de oorzaak. 
  • Als er sprake is van overlast, betekent dat niet dat uw bedrijf de voorschriften niet naleeft. 
    • Als uw bedrijf de voorschriften naleeft, proberen we samen met u de overlast te beperken voor de omgeving. Ook kunnen we eventueel overgaan tot het actualiseren van de voorschriften. 
    • Leeft uw bedrijf de voorschriften niet na? Dan starten we een handhavingstraject
  • Bij de start van een handhavingstraject nemen wij contact op met uw bedrijf. 
  • Is er sprake van ernstige overlast? Dan gaan wij met u in gesprek om te kijken hoe we dit direct kunnen verminderen. 
  • In andere gevallen krijgt u een aanschrijving met een termijn om het probleem op te lossen.

Overlast door andere bedrijven

Heeft u als bedrijf overlast van andere bedrijven? U vindt op 'Welke overlast waar melden' of u bij DCMR of bij een andere instantie uw melding kunt maken. 

Heeft u geluidsoverlast? Geluidsnormen gelden niet tussen bedrijven onderling, maar alleen tussen geluidsgevoelige objecten als woonwijken en ziekenhuizen. Houdt daar rekening mee bij het maken van uw melding.

Melden ongewone voorvallen en calamiteiten

Omdat vergunningsplichtige bedrijven een hoog risico vormen voor het milieu is het verplicht om situaties die afwijken van de normale bedrijfsvoering, te melden bij de Meldkamer van DCMR.

Voert uw bedrijf onderhoudswerkzaamheden uit die niet onder het normale productieproces vallen? Deze werkzaamheden moet u altijd melden bij DCMR. Ook als ze geen (mogelijk) gevaar voor de omgeving vormen. In zo’n geval is er sprake van een bedrijfsmelding, zoals u kunt lezen in de wet Milieubeheer. 

Een CIN-melding biedt vergunningsplichtige bedrijven de mogelijkheid om i​​​n één keer alle hulpdiensten tegelijkertijd te informeren.

Verwachte overlast door schepen doorgeven

Wanneer een schip aangemeerd ligt aan de kade, kan er geluidsoverlast ontstaan. Door dit te melden bij DCMR kunnen wij eventuele meldingen snel afhandelen. 

Wanneer een schip aangemeerd ligt aan de kade en er een economische binding tussen het schip en bedrijf is, valt het schip onder de bevoegdheid van het bedrijf. Met een economische binding kunt u denken aan onderhoud aan het schip of verbindingen door stroomkabels voor aggregaten. Een schip heeft dan een hotelfunctie. In deze gevallen is DCMR bevoegd op te treden in het geval van overtredingen. 

Gaat dit binnenkort bij uw bedrijf voorkomen? Maak dan een melding bij de meldkamer via 010 - 246 86 86. Op deze manier kan DCMR eventuele vragen van inwoners snel beantwoorden.