DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Advies bij geluidsoverlast

Bouwlawaai

De DCMR:

  • adviseert gemeenten waar langdurig grote bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd, zoals bij de aanleg van een spoorknooppunt of verbreding van rijkswegen;
  • adviseert bij het opstellen van geluidhinderbepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de bouwverordening, bouwvergunning, ontheffing APV en regelingen in publiek-private overeenkomsten;  
  • voert geluidsmetingen ter plekke uit.

Horecalawaai en evenementenlawaai

De DCMR adviseert gemeenten bij het reguleren van horeca- en evenementenlawaai. Bijvoorbeeld door het aanwijzen van horecaconcentratiegebieden, het monitoren van de geluidsbelasting door een geluidmeetsysteem of het stellen van nadere eisen aan de horeca-inrichtingen.

Verkeerslawaai en spoorweglawaai

Om verkeerslawaai tegen te gaan adviseert de DCMR gemeenten over mogelijke maatregelen, zoals het aanbrengen van stiller wegdek of het plaatsen van geluidschermen.

Luchtvaartlawaai

De DCMR monitort het vliegtuiglawaai rondom Rotterdam the Haque Airport.

Laagfrequent geluid

DCMR onderzoekt zelfstandig of samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond naar de oorzaak van laagfrequent geluid en kijkt naar oplossingen. Wij onderzoeken dan het technische aspect en de GGD Rotterdam-Rijnmond het gezondheidsaspect. Laagfrequent geluid is geluid dat hoofdzakelijk bestaat uit frequenties lager dan zo’n 200  Hz. Het geluid dat wij maken als we praten is rond 1000 Hz, laagfrequent geluid klinkt veel lager. Mensen kunnen hinder ondervinden van laagfrequent geluid. Bedrijven en  (spoor)weg- en scheepvaartverkeer kunnen dit geluid veroorzaken.

Laagfrequent luisteren: de branding. Om het bestand goed te kunnen horen is het nodig dat uw speakers of hoofdtelefoon deze lage frequenties goed kunnen weergeven.

 

Opdrachtgevers

Gemeenten in het Rijnmondgebied