DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Advies bij omgevingsvergunningen

Risicoanalyse en externe paragraaf

Veiligheidsregels zijn belangrijke onderdelen van een omgevingsvergunning. Hoeveel mag van een bepaalde stof worden opgeslagen, welke afstand moet er zijn tussen een bedrijf en de omliggende bedrijven of woningen?

De DCMR kan overheden helpen met het verlenen van een omgevingsvergunning door:

  • het beoordelen van de risicoanalyse (QRA);
  • het opstellen van de externe paragraaf in de omgevingsvergunning.

Opdrachtgevers

 Alle overheden.