DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Advies bodemtoets

advies bodemtoets
advies bodemtoets

Vaak moet bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen een bodemonderzoek worden ingediend. De gemeente moet beoordelen of het ingediende bodemonderzoek voldoet aan de eisen en of de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. De DCMR kan deze taak voor iedereĀ  gemeente uitvoeren.

Inhoud advies

De DCMR stelt een beoordelingsbrief op met:

  • de beoordeling of het onderzoek voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en beleid;
  • een beknopte weergave van de onderzoeksresultaten;
  • een heldere conclusie (geschikt of (nog) niet geschikt);
  • een aanbeveling of advies. Op basis van dit advies kan de gemeente besluiten de omgevingsvergunning wel of niet te verlenen.

Toetsing

De DCMR toetst aan:

  • de relevante wet- en regelgeving;
  • de bouwverordening van de gemeente;
  • het aanvullende gemeentelijk bodembeleid.

Opdrachtgevers

Gemeenten in heel Nederland.