DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Advies duurzame gebiedsontwikkeling

Gebruik van adviezen

De adviezen op het gebied van milieu en duurzaamheid kunnen worden gebruikt voor:

  • beleidsplannen, langetermijnvisies en strategische plannen;
  • optimalisatie van een ruimtelijk inrichtingsplan of ruimtelijk ontwerp;
  • idee- en planvorming in een vroeg stadium.

Beschikbare gegevens

Adviezen worden gemaakt op basis van:

  • milieugegevens in beheer van de DCMR of derden;
  • kennis van besluitvormingsprocessen;
  • op landelijk niveau ontwikkelde instrumenten;
  • door de DCMR ontwikkelde instrumenten, zoals milieusignaalkaarten.

Opdrachtgevers

Gemeenten en provincies.