DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Advies en begeleiding bij geluid van bouwprojecten

Beschikbare diensten

De DCMR kan voor u de volgende zaken uitvoeren:

  • starten van gesprekken met de initiatiefnemer van het bouwproject, bijvoorbeeld geluidbeperkende voorwaarden in bestek;
  • bespreken van alternatieven, bijvoorbeeld over de techniek, organisatie en werktijden; 
  • beoordelen of een bouwproject een inrichting op grond van de Wet Milieubeheer is;
  • beoordelen van het akoestisch rapport van of namens de aannemer;
  • opstellen van een APV-ontheffing, van een aparte overeenkomst met de aannemer (convenant) of van projectbeleid;
  • opstellen van voorwaarden waarbinnen de aannemer het bouwproject dient uit te voeren;
  • informeren van bewoners (voorlichtingsavonden, nieuwsbrieven, et cetera);
  • instellen van een klachtenloket via onze meldkamer (24 uur per dag bereikbaar);
  • monitoren en handhaven van gemaakte afspraken gedurende het bouwen, desgewenst met geluidmetingen.

 

 

Opdrachtgevers

*