DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Advies energiebesparing bedrijven

Gebruik van adviezen

De adviezen kunnen gebruikt worden voor:

  • beleidsplannen en strategische plannen;
  • beleidsintensivering en beleidswijziging;
  • toezicht op bedrijven.

Beschikbare gegevens

Adviezen worden gemaakt op basis van:

  • door de DCMR verzamelde bedrijfsgegevens aangevuld met bedrijfsplannen;
  • kennis van technieken en processen;
  • kennis van beleidsdocumenten op nationaal en Europees niveau.

Opdrachtgevers

gemeenten in de regio Rijnmond, het Havenbedrijf Rotterdam en de provincie Zuid-Holland