DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Advies geluid

Beschikbare diensten

De DCMR levert advies over:

 • hogere-waardebeleid
  De DCMR ondersteunt gemeenten die een hogere- waardenbeleid willen opzetten. Ook kan de DCMR hogere-waardenbesluiten voorbereiden;
 • bouwen op geluidsbelaste locaties
  De DCMR geeft advies aan gemeenten die willen bouwen op geluidsbelaste locaties;
 • miieuparagraaf
  In bestemmingsplannen en andere ruimtelijke planvormen hoort een milieuparagraaf te staan. Op verzoek van de betreffende gemeente kan de DCMR deze paragraaf geheel verzorgen;
 • geluidsaspecten in (integrale) beleidsplannen, ruimtelijke plannen en in milieuvergunningen van bedrijven;
 • stille technieken
  Overheden kunnen van de DCMR advies krijgen bij het toepassen van stille of stilste technieken. Bijvoorbeeld bij de aanleg van een stil wegdek op wegen waar veel woningen in de buurt zijn;
 • geluidsknelpunten
  De DCMR brengt voor de Europese richtlijn omgevingslawaai geluidsknelpunten in kaart en helpt overheden met het opstellen van ‘actieplannen geluid’ om deze knelpunten op te lossen en stille gebieden te beschermen.

Opdrachtgevers

Gemeenten