DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Advies luchtkwaliteit

Beschikbare diensten

Specialistische kennis op het gebied van luchtkwaliteit is niet bij alle overheden aanwezig. De DCMR biedt daarom op projectbasis ondersteuning.

De DCMR levert advies bij:

  • vergunningverlening;
  • het toetsen van bouw- en bestemmingsplannen;
  • maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit;
  • het uitvoeren van luchtmetingen.

Beschikbare producten

De DCMR levert of beoordeelt:

  • luchtkwaliteitsrapportages;
  • milieueffectrapportages (MER);
  • geurrapportages;
  • emissierapportages;
  • second opinions.

Opdrachtgevers

Overheidsinstanties, zowel nationaal als internationaal.