DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Advies milieuzonering

We kunnen adviseren over dit ruimtelijke instrument om milieugevoelige en milieubelastend functies te scheiden.

Milieuzonering is het ruimtelijke instrument om milieugevoelige en milieubelastende functies te scheiden. Daarbij kijken we vooral naar de scheiding tussen bedrijven en woningen. Voor dit doel zijn de bedrijven op basis van SBI-code en de VNG-richtlijn Bedrijven en milieuzonering ingedeeld in milieucategorie├źn. De omgeving is ook gekarakteriseerd, zoals landelijk gebied, rustige woonwijk, gemengd gebied. Op basis van deze indicatoren worden richtafstanden aangehouden tussen milieubelastende en milieugevoelige bestemming. Bij overschrijding van die richtafstand is maatwerk nodig. De DCMR kan gemeenten in het Rijnmondgebied adviseren over:

  • VNG-categorie, SBI-code en richtafstand
  • Karakter van omgeving
  • Afwijken van de voorgeschreven richtafstand (maatwerkonderzoek, maatregelen).

Opdrachtgevers

Gemeenten in het Rijnmondgebied