DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Advies over afvang, transport en opslag van CO2

Gebruik van adviezen

De adviezen kunnen gebruikt worden voor:

  • het mobiliseren van kennis over de mogelijkheden van CCS;
  • het toepassen van CCS bij grote CO2-bronnen, zoals energiecentrales;
  • zoeken naar mogelijke alternatieve toepassingen van CO2. 

Beschikbare gegevens

Adviezen worden gemaakt op basis van:

  • beschikbare bedrijfsinformatie uit milieujaarverslagen;
  • gegevens verkregen van de industrie;
  • een ruime verzameling kennisdocumenten op het gebied van CCS;
  • Internationale kennisuitwisseling en literatuur.

Rotterdam Climate Initiative

Het Rotterdam Climate Initiative wil de CO2 uitstoot van haven en stad met 50% verminderen. Met afvang en opslag van CO2 onder de Noordzee kan circa 50 % van de Rotterdamse klimaatdoelstelling bereikt worden.

Opdrachtgevers

gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam.