DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Advies voor GGD

Beschikbare producten en diensten

Omdat specialistische kennis over luchtkwaliteit niet bij iedere GGD aanwezig is, kan de DCMR een GGD ondersteunen.

De DCMR levert:

  • advies over luchtverontreinigde stoffen;
  • publieksinformatie over luchtkwaliteit (PIL);
  • rapportage ‘blootgestelden’ per gemeente;
  • koppeling bevolkingsgegevens aan luchtkwaliteitsdata;
  • kaartmateriaal weergave GES-score’s (GezondheidsEffectScreening).

Opdrachtgevers

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdiensten (GG&GD), overheden in heel Nederland.

Luchtkwaliteit en gezondheid

Informatie over de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid vindt u op de website van de GGD Rotterdam Rijnmond.

Opdrachtgevers

Gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland