DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Agrarische advisering

De DCMR adviseert en oordeelt over de volwaardigheid en de doelmatigheid of noodzakelijkheid van agrarische ontwikkelingen.

De beoordeling van de volwaardigheid berust op een weging van aspecten als arbeidsbehoefte, continuïteit en bedrijfsgrootte. Voor de doelmatigheid wordt gekeken of de uitbreidingen passend en afgestemd zijn op de aard en omvang van het bedrijf.

Opdrachtgevers

*