DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bodemonderzoek

Inzicht in risico's

Het is belangrijk de kwaliteit van de bodem te kennen voordat grond wordt bebouwd of verkocht. Niet alleen de milieurisico’s, maar ook risico’s voor de planning van werkzaamheden moeten duidelijk zijn. Bij de DCMR kunt u terecht voor:

  • Uitvoeren historisch onderzoek conform de NVN 5725;
  • Begeleiden van de uitvoering van het bodemonderzoek (opstellen van de offerteaanvraag, beoordelen van de offerte, opstellen van het gunningsadvies, bewaken van de voortgang van het onderzoek, beoordelen conceptrapportage)

Met een (jaar-)raamcontract kunt u kosten en doorlooptijden beperken.

Gefaseerd onderzoek

Bodemonderzoek wordt altijd in fasen uitgevoerd:

  • Historisch (archief-) onderzoek: welke plekken kunnen verontreinigd zijn?
  • Verkennend bodemonderzoek: is er bodemverontreiniging aanwezig?
  • Nader bodemonderzoek: wat is de omvang en verspreiding van de verontreiniging en zijn maatregelen noodzakelijk?
  • Saneringsonderzoek: op welke wijze kunnen de milieurisico’s ongedaan gemaakt worden?
  • Plan van aanpak: beschrijving van saneringsmaatregelen.

Na iedere fase wordt nagegaan of een volgende fase noodzakelijk is.

Bij ernstige bodemverontreiniging beslist het bevoegd gezag over een plan van aanpak. De DCMR voert namens de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam de bevoegd-gezagtaak uit in het kader van de Wet bodembescherming.

Huidige opdrachtgevers

  • Provincie Zuid-Holland
  • gemeente Rotterdam
  • gemeenten in het Rijnmondgebied en Goeree-Overflakkee.