DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Dataloket lucht

Data voor luchtkwaliteitsonderzoek

Bij de DCMR zijn alle data beschikbaar die nodig zijn voor luchtkwaliteitsonderzoek. Voor meetcijfers van het luchtmeetnet wordt u verwezen naar www.luchtmeetnet.nl.

Beschikbare gegevens

  • Grootschalige Concentraties Nederland (GCN);
  • Grootschalige Deposities Nederland (GDN);
  • monitoringstool (input- en outputdata);
  • emissie-bronbestanden;
  • geur-bronbestanden;
  • meetgegevens DCMR Luchtmeetnet;
  • meetgegevens meetcampagnes.

Gebruik van luchtkwaliteitsdata

Databestanden worden geleverd voor:

  • rapportages luchtkwaliteit nu en in de toekomst;
  • modelberekeningen;
  • onderzoeksprojecten.

Opdrachtgevers

De DCMR levert data aan overheidsinstanties, burgers en commerciƫle bedrijven. Data worden altijd in een standaard formaat geleverd. Alleen voor overheden kan de DCMR deze data omzetten in een specifiek bestandsformaat.

Opdrachtgevers

*