DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Duurzaam(heid)

Advisering duurzame gebiedsontwikkeling

De DCMR adviseert over duurzame gebiedsontwikkeling door aan alle ruimtelijke ontwikkelingen kwaliteiten toe te voegen op het gebied van people, planet en profit.  Een duurzame gebiedsontwikkeling vraagt om gebieden die zelf veel meer duurzame energie, grondstoffen, voedsel, water en biodiversiteit (re)generen.  

Opstellen duurzaamheidsparagraaf en -kansenkaart

In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen stelt de DCMR een paragraaf op met duurzaamheidskansen.

Opstellen duurzaamheidsvisie

Als onderdeel van de beleidscyclus stelt de DCMR beleidsplannen en duurzaamheidsvisies op, waarbij naast de klassieke milieuthema's ook aandacht voor duurzaamheidthema's aan de orde komen.

Meerwaarde Milieu

Met behulp van een database meerwaarde milieu kan snel inzicht worden gegeven in de kosten en baten van milieumaatregelen zodat deze beter kunnen worden meegenomen in duurzame gebiedsontwikkeling.

Opdrachtgevers

Diverse overheden