DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Emissiemetingen

Beschikbare diensten

Specialistische kennis op het gebied van emissiemetingen is niet bij alle overheden aanwezig. Op projectbasis kan de DCMR overheidsinstanties ondersteunen.

De DCMR levert advies bij:

  • vergunningverlening;
  • toezicht;
  • het toetsen van meetplannen;
  • het beoordelen van meetrapporten;
  • auditen van emissiemetingen.

Beschikbare producten

De DCMR levert of beoordeelt:

  • emissie meetrapporten;
  • auditoren meetcampagne;
  • second opinions.

Voorbeeldprojecten

Inventarisatie BEES
De DCMR heeft een inventarisatie gemaakt van ongeveer 287 stookinstallaties uit de procesindustrie in Rijnmond die moeten voldoen aan het Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties (BEES). Vervolgens zijn bij 20 installaties metingen uitgevoerd die inzicht geven in de prestaties van deze installaties.

Badge onderzoek
De DCMR heeft een meetcampagne uitgevoerd met badges bij diverse bedrijven om beter zicht te krijgen op de VOS-concentraties (vluchtige organische stoffen) op de bedrijfsterreinen. De metingen lieten VOS-bronnen zien die met andere meettechnieken nog niet ontdekt waren.

Benzeenonderzoek
De DCMR heeft een meetcampagne uitgevoerd, waarbij gebruik werd gemaakt van het National Physical Laboratory’s (NPL) differential absorption lidar (DIAL) system. Met deze campagne zijn benzeenemissies van de petrochemische industrie en opslagtanks in kaart gebracht.

Opdrachtgevers

Provincie Zuid-Holland en gemeenten regio Rijnmond