DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsbelevingsonderzoek

zwanen in de natuur
zwanen in de natuur

De DCMR werkt aan deze onderzoeken mee en gebruikt deze kennis bij adviestaken. Zo voert de DCMR onderzoek uit naar de beleving van stille, groene plekken in stedelijke en buitenstedelijke omgeving en adviseert overheden bij het beschermen van deze gebieden. Daarmee kan de kwaliteit van de leefomgeving in het Rijnmondgebied verbeterd worden.