DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geurmetingen

geurmeting
geurmeting

Beschikbare diensten

De DCMR kan voor uw organisatie:

  • adviseren bij het opzetten van een lokaal geurmeetnet;
  • een geurmeetnet inrichten;
  • geurmetingen uitvoeren.

Doel van geurmetingen

De DCMR verricht geurmetingen voor:

  • meer inzicht in de lokale geurbelasting;
  • monitoring van activiteiten van de (haven)industrie;
  • identificatie van bronnen van geuroverlast;
  • inzicht in de gecumuleerde geurbelasting;
  • aanvullingen op geurwaarnemingen van burgers.

Opdrachtgevers

provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond