DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Luchtkwaliteitskaarten

luchtkwaliteitskaart
luchtkwaliteitskaart

Kaarten op ieder schaalniveau

Afhankelijk van het gewenste detailniveau maakt de DCMR kaarten van een gehele provincie of van een bepaalde buurt.

Gebruik van kaarten

Kaarten worden geleverd voor:

  • rapportages over luchtkwaliteit;
  • weergave van knelpunten;
  • vaststellen van het effect van maatregelen en projecten.

Bronnen voor kaarten

Luchtkwaliteitskaarten worden gemaakt op basis van:

  • NSL Monitoringstool;
  • Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN);
  • Grootschalige Deposities Nederland (GDN);
  • resultaten modelberekeningen (SRM1, SRM2 en SRM3).

Opdrachtgevers

Provincie Zuid-Holland en gemeenten regio Rijnmond