DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Luchtmetingen

Beschikbare diensten

De DCMR beschikt over een NEN-EN-ISO/IEC 17025 accreditatie L520 en levert de volgende diensten:

  • het inrichten van een vaste meetopstelling/meethuisje;
  • tijdelijke metingen met een meetauto;
  • advies bij het opzetten van een lokaal luchtmeetnet.

Beschikbare producten

  • kwartaal- en jaarrapportages lokale luchtkwaliteit;
  • publicatie actuele meetwaarden via websites;
  • opname meetgegevens in een luchtkwaliteits-app voor smartphones.

Doel van metingen

Metingen zijn geschikt voor:

  • het verbeteren van het inzicht in de lokale luchtkwaliteit;
  • het verifiëren van uitkomsten van modelberekeningen;
  • het bepalen van het effect van ruimtelijke ontwikkelingen;
  • het identificeren van bronnen.

Opdrachtgevers

De DCMR kan de luchtkwaliteit meten in opdracht van iedere overheidsinstantie in Nederland.

Opdrachtgevers

Provincie Zuid-Holland en gemeenten Rotterdam, Ridderkerk, Schiedam, Den Haag en Alblasserdam