DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Ondergrond en de Omgevingswet

 

Kansen


Nu kijken we bij bodem vaak alleen naar verontreiniging. Terwijl de ondergrond steeds meer kansen biedt. Aardwarmte (geothermie) en de ondergrondse opslag van energie (WKO) zijn voorbeelden waar de ondergrond kan bijdragen aan de energietransitie. Ook kan bodemsanering en slim gebruik maken van de ondergrondse ruimte worden gecombineerd. In de ondergrond zit niet alleen oplossingsruimte, maar deze bevat ook kwaliteiten die om bescherming vragen, zoals ons drinkwater. Een slimme ordening van de ondergrond zal nodig zijn in directe samenhang met de bovengrond. We spreken van 3D-Ordening.

Pilot

Om de kansen, die de ondergrond biedt, optimaal te benutten en eventuele belemmeringen op tijd te zien, is kennis van de ondergrond cruciaal. Bureau bodem van de DCMR voert gesprekken met de gemeenten binnen de regio, waarbij ondergrond één van de onderwerpen is. Samen met gemeenten Westvoorne, Brielle en Lansingerland voert de DCMR pilots uit hoe ondergrond kan worden uitgewerkt binnen een omgevingsplan.

3D-ordening Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

In 2018 zijn door de provincie Zuid-Holland, gemeente Maassluis, de DCMR en met ondersteuning van adviesbureau H2Ruimte drie werksessies georganiseerd over 3D-ordening in de MRDH. Het doel is om kennis en ervaring op te bouwen en te delen over de 3D-Ordeningsaanpak, om dit nader toe te lichten is een flyer opgesteld.

Hieronder de verslagen van deze werksessies.

4 september 2018 bij Lijm & Cultuur in Delft
16 oktober 2018 in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam
20 november 2018 in Huys ten Donck in Ridderkerk

In navolging op de eerste drie werksessies volgt op donderdag 7 februari 2019 een 4e werksessie over 3D-ordening en de Omgevingswet en in het specifiek het Omgevingsplan.

Mogelijk volgt ook nog een 5e werksessie over de doorvertaling van de klimaatstresstesten.
 

Gemeenten kunnen voor meer informatie contact opnemen met hun contactpersoon van bureau bodem.