DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Ondergrond en de Omgevingswet

Kansen

Nu kijken we bij bodem vaak alleen naar verontreiniging. Terwijl de ondergrond steeds meer kansen biedt. Aardwarmte (geothermie) en de ondergrondse opslag van energie (WKO) zijn voorbeelden, ook kan bodemsanering en slim gebruik maken van de ondergrondse ruimte worden gecombineerd.

Pilot

Om de kansen, die de ondergrond biedt, optimaal te benutten en eventuele belemmeringen op tijd te zien, is kennis van de ondergrond cruciaal. Bureau bodem van de DCMR voert gesprekken met de gemeenten binnen de regio, waarbij ondergrond één van de onderwerpen is. Samen met  gemeenten Westvoorne, Brielle en Lansingerland voert de DCMR pilots uit hoe ondergrond kan worden uitgewerkt binnen een omgevingsplan.

Gemeenten kunnen voor meer informatie contact opnemen met hun contactpersoon van bureau bodem.